ملودی دختری عاشق پرواز

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم......

فکر
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٢/٢۸  کلمات کلیدی:

از پارسال که دیگه اومدم واحد اداری و روز کار شدم ، دیگه مثل

گذشته ها نیستم ،یه عارفه جور دیگه شدم ، حقیقت مطلب تنبل

خانوم ، دیگه تعارف که ندارم ، تعطیل شدم رفته ، باید خیلی رو

حال الان من کار بشه تا باز یه عارفه جدیدتر و بهتر بشم.

یه عالمه حرف دارما ولی کو وقت که بتونم بیام اینجا بنویسم.

 


 
 
 
 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز