ملودی دختری عاشق پرواز

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم......

زندگی
ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/۱٦  کلمات کلیدی:

خدا...

خدا جونم....

بهم کمک کن که زودتر وظیفه ای رو که به

خاطرش به این دنیا اومدم رو انجام بدم...

بعد پر بکشم پیش خودت.........

 


 
 
 
 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز