ملودی دختری عاشق پرواز

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم......

عشق
ساعت ٢:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٦/٢٩  کلمات کلیدی:

کز عشق زنده زاید

کز مرده هیچ ناید

دانی که کیست زنده

آن کو کز عشق زاید....


 
 
 
 
فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز
فونت زيبا ساز